Mgr. Miroslav Burget

Mgr. Miroslav Burget

Nám. T. G. Masaryka 11
796 01 Prostějov
IČ: 66246237

Informace o kanceláři Mgr. Miroslav Burget

Advokátní kancelář Mgr. Miroslava Burgeta poskytuje právní služby v rozsahu celého právního řádu České republiky, a to formou právních konzultací, sepisováním smluv a podání, zastupováním klientů při jednáních s protistranou či obchodními partnery, jakož i v řízeních před soudy, rozhodci nebo orgány veřejné správy.

 

Zaměření kanceláře: generální praxe, občanské právo, rodinné právo, obchodní právo, autorské právo, ochrana osobnosti, právo duševního vlastnictví, pracovní právo, insolvence, mezinárodní právo, rozhodčí doložky, směnečné právo, sportovní právo, trestní právo, zdravotnické právo.

Kancelář poskytuje právní služby občanům, živnostníkům, veřejnoprávním korporacím, obchodním společnostem i významným průmyslovým podnikům. Kancelář poskytuje právní pomoc a obhajobu v trestním řízení u jakýchkoliv trestných činů. Kancelář také provádí efektivní vymáhání pohledávek, advokátní úschovy a ověřování pravosti podpisů. Vzhledem k rozsahu poskytovaných právních služeb a počtu svých členů, zaujímá advokátní kancelář přední místo v rámci regionu.

 

Komunikujeme také anglicky a španělsky.

 

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Mgr. Miroslav Burget

Nám. T. G. Masaryka 11

796 01, Prostějov

Email: akburget@akburget.cz

 

Telefony:

+420 582 349 509

+420 582 349 507

+420 582 349 506

+420 582 349 500 koncipient

+420 582 349 501 koncipient

+420 582 349 502 koncipient

Kde nás najdete?